חשוב לציין !
הייעוץ המקצועי במייל או ברשת אינו מהווה תחליף לטיפול פסיכולוגי. במקרים בהם המצב הנפשי דורש התערבות טיפולית יש לפנות לטיפול פנים מול פנים או למוקד חירום.
תהליך קבלת שירות
פשוט וברור :

הרשם באתר

בחר שירות מתאים

הורד את התוכנה

דבר עם הפסיכולוג

לחץ להורדת
skype


שאלות ותשובות


 
תנאי שימוש
חזור לעמוד הקודם

תנאי שימוש באתר
תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "התנאים" או "התקנון") מהווים הסכם למשתמש באתר. השימוש באתר (להלן: "האתר") הינו בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים להלן. תנאי לשימוש באתר הינו הסכמה לתנאים; שימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

המידע הכלול באתר זה ו/או הניתן באמצעותו מיועד לספק מידע כללי בלבד והדרכה כללית בלבד, אינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ פרטני, ואין לראותו כמיועד לכך.
האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש של אנשי מקצוע בתחום הטיפול הפרטני.
המידע הכלול באתר זה ו/או הניתן באמצעותו הוא כללי בטבעו ומיועד לשימוש כמכשיר ראשוני ובסיסי.
השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים באמצעותו הינם בחלקם ללא תשלום וחלקם מותנים בתשלום מראש בסכומים כפי שיקבעו ע"י האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו. בגין שירותים בתשלום יופנה המשתמש למערכת ביצוע תשלומים מאובטחת כמקובל בעת רכישת שירותים באינטרנט.

לשם שימוש באתר יש למסור פרטים אישיים הכוללים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. ללא מסירת פרטים אלו לא ניתן לעשות שימוש ו/או לקבל שירות באמצעות האתר. לא יעשה שימוש מסחרי ו/או אחר בפרטי השימוש, למעט לשם קבלת שירותים באמצעות האתר ולפי הסכמת המשתמש.
שימוש באתר או הסתמכות על תכניו או קבלת המידע באמצעותו הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
המשתמש באתר מצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי האתר בגין המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, טיבם והתאמתם למשתמש, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד האתר ו/או כנגד מי מטעמו.
האתר ו/או הפועלים באמצעותו ו/או עבורו אינם אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותים הניתנים באמצעותו ולא יחובו בשום נסיבות בגין כל סוג נזק שהוא.
אין לעשות שימוש כלשהו מכל סוג באתר ו/או בתכניו ללא אישור מראש ובכתב של האתר.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובאופן מתן השירותים בו ו/או באמצעותו הינם של האתר ובכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, האתר הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו (להלן - "המידע").
האתר רשאי לשנות את מראהו, היקפו, השירותים הניתנים בו ו/או באמצעותו ו/או תנאי השימוש לפי שיקול דעתו.


מפת אתר    צור קשר © כל הזכויות שמורות לד"ר עידן קוסובסקי
  

 
לייבסיטי - בניית אתרים